Welcome to Sinclètica Monastic School!

SINCLETICA comes from the Greek SYN (together) and CLETOS (convened). SINCLETICA means ‘convened together’.

Convened by whom? By the artistic and the spiritual experiences that have shaken us.

Convened for what? To delve deeper into these experiences and to do it together.

SINCLETICA SPRING/AUTUMN LECTURES 2020


TOOK PLACE ON 4-6 SEPTEMBER

IF YOU DID NOT PARTICIPATE BUT WOULD LIKE TO HAVE ACCESS TO THE FULL VIDEOS,

CATALÀ
Totes les classes seran en anglès i per obtenir el títol s’ha de saber anglès, tot i que que per ser oient no cal saber-ne perquè  totes les classes estaran subtitulades en català al cap d’una setmana.
Es pot assistir a les ponències per separat o cursar el màster sencer com a oient.
La comunicació amb secretaria pot ser atesa en català.
CASTELLANO
Todas las clases serán en inglés y para obtener el título se debe saber inglés, aunque para ser oyente no es necesario, ya que todas las clases estarán subtituladas en castellano en una semana.
Se puede asistir a las ponencias por separado o cursar el máster entero como oyente.
La comunicación con secretaría podrá ser atendida en castellano.

Download Programs

SINCLÈTICA

Spring/Autumn Lectures 2020

SINCLETICA'S

Master 2020-2021