Welcome to Sinclètica Monastic School!

SINCLETICA comes from the Greek SYN (together) and CLETOS (convened). SINCLETICA means ‘convened together’.

Convened by whom? By the artistic and the spiritual experiences that have shaken us.

Convened for what? To delve deeper into these experiences and to do it together.

YEAR II

Thematic Unit FREEDOM

TOOK PLACE on 19-21 NOVEMBER 2021

IF YOU DID NOT PARTICIPATE BUT WOULD LIKE TO HAVE ACCESS TO THE FULL VIDEOS


Thematic Unit SUFFERING

TOOK PLACE on 22-24 OCTOBER 2021

IF YOU DID NOT PARTICIPATE BUT WOULD LIKE TO HAVE ACCESS TO THE FULL VIDEOS

SINCLETICA SPRING/AUTUMN LECTURES 2021


FEAR
TOOK  PLACE ON 3-5 SEPTEMBER  2021

IF YOU DID NOT PARTICIPATE BUT WOULD LIKE TO HAVE ACCESS TO THE FULL VIDEOS

YEAR I

SINCLETICA SPRING/AUTUMN LECTURES 2021


FEAR
 TOOK PLACE ON 11-13 JUNE 2021

 IF YOU DID NOT PARTICIPATE BUT WOULD LIKE TO HAVE ACCESS TO THE FULL VIDEOS

Thematic Unit FULFILLMENT

TOOK PLACE on 18-20 JUNE 2021

IF YOU DID NOT PARTICIPATE BUT WOULD LIKE TO HAVE ACCESS TO THE FULL VIDEOS :

Thematic Unit FORGIVENESS

TOOK PLACE on 14-16 MAY 2021

IF YOU DID NOT PARTICIPATE BUT WOULD LIKE TO HAVE ACCESS TO THE FULL VIDEOS :

Thematic Unit COMMUNITY

TOOK PLACE on 16-18 APRIL 2021

IF YOU DID NOT PARTICIPATE BUT WOULD LIKE TO HAVE ACCESS TO THE FULL VIDEOS:

Thematic Unit WORD

TOOK PLACE on 19-21 MARCH 2021

IF YOU DID NOT PARTICIPATE BUT WOULD LIKE TO HAVE ACCESS TO THE FULL VIDEOS:

Thematic Unit SILENCE

TOOK PLACE on 27-28 FEBRUARY 2021

IF YOU DID NOT PARTICIPATE BUT WOULD LIKE TO HAVE ACCESS TO THE FULL VIDEOS 

Thematic Unit HUMILITY

TOOK PLACE on 22-24 JANUARY 2021

IF YOU DID NOT PARTICIPATE BUT WOULD LIKE TO HAVE ACCESS TO THE FULL VIDEOS,

Thematic Unit GRACE

TOOK PLACE on 18-20 DECEMBER 2020

IF YOU DID NOT PARTICIPATE BUT WOULD LIKE TO HAVE ACCESS TO THE FULL VIDEOS,

Thematic Unit LOVE

TOOK PLACE on 20-22 NOVEMBER 2020

IF YOU DID NOT PARTICIPATE BUT WOULD LIKE TO HAVE ACCESS TO THE FULL VIDEOS,

Thematic Unit KNOW THYSELF

TOOK PLACE on 23-25 OCTOBER 2020

IF YOU DID NOT PARTICIPATE BUT WOULD LIKE TO HAVE ACCESS TO THE FULL VIDEOS,

SINCLETICA SPRING/AUTUMN LECTURES 2020


THE BODY
TOOK PLACE ON 4-6 SEPTEMBER 2020

IF YOU DID NOT PARTICIPATE BUT WOULD LIKE TO HAVE ACCESS TO THE FULL VIDEOS,

CATALÀ
Totes les classes seran en anglès i per obtenir el títol s’ha de saber anglès, tot i que que per ser oient no cal saber-ne perquè  totes les classes estaran subtitulades en català al cap d’una setmana.
Es pot assistir a les ponències per separat o cursar el màster sencer com a oient.
La comunicació amb secretaria pot ser atesa en català.
CASTELLANO
Todas las clases serán en inglés y para obtener el título se debe saber inglés, aunque para ser oyente no es necesario, ya que todas las clases estarán subtituladas en castellano en una semana.
Se puede asistir a las ponencias por separado o cursar el máster entero como oyente.
La comunicación con secretaría podrá ser atendida en castellano.

Download Programs

SINCLÈTICA

Spring/Autumn Lectures

SINCLÈTICA

Master 2020-2021

SINCLÈTICA

Thematic Units

Knowledge, Art & Interiority

Master’s Program